ŠALFASS IR JO DIDENYBĖ KREPŠINIS SUSITIKO DETROITE!

Audronė Sidaugienė Draugas, the Lithuanian world-Wide Daily

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-ir-jo-didenybe-krepsinis-susitiko-detroite/

ŠALFASS metinės pirmenybės po kelių metų pertraukos vyko „Klevo lapo“ šalyje

Laurynas R. Misevičius – Toronto, ONT Dar 1951-aisiais metais Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos (ŠALFASS) pirmtakas Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas (VFASK) surengė pirmąsias Š.Amerikos lietuvių sporto žaidynes Toronte, kurios ir tapo puikia pradžia jau daugiau kaip pusę amžiaus stambiausios išeivijos lietuvių sporto organizacijos rengiamoms kasmetinėms sportinėms šventėms. Praėjusį savaitgalį seniausias …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-metines-pirmenybes-po-keliu-metu-pertraukos-vyko-%e2%80%9eklevo-lapo%e2%80%9c-salyje/

LAUNA in NJ /in Bridges

LAUNAinNJ.pdf

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/launa-in-nj-in-bridges/

58th SALFASS scores – rezultatai

58th SALFASS scores – rezultatai

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/58th-salfass-scores-rezultatai/

Rytų apygardos jaunučių komandos dalyvavo ŠALFASS krepšinio pirmenybėse Detroite

JUOZAS MILUKAS Gegužės 17-18 dienomis Detroit (MI) vykusioje Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos kasmetinėje krepšinio šventėje už Niujorko Lietuvių Atletų klubą žaidė 20 jaunųjų krepšininkų ne tik iš Niujorko, bet ir kaimyninių New Jersey, Connecticut valstijų, o taip pat saulėtojo Texas. Šis skaičius, palyginus su pereitais metais, gerokai išaugo.   Norėdami gausesnio …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/rytu-apygardos-jaunuciu-komandos-dalyvavo-salfass-krepsinio-pirmenybese-detroite/

Taisyklės krepšiniui

Taisyklės krepšiniui

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/taisykles-krepsiniui/

Basketball Tournament Guidelines

Basketball Tournament Guidelines

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/basketball-tournament-guidelines/