Sekminių šventė – gegužės 22 d.

Pal. Jurgio Matulaičio Misijos Sekminių šventė
gegužės 22 d. 4 val pp.
Kviečiame visus!

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/sekminiu-svente-geguzes-22-d/