Koncertas vaikams – children’s show

Dance Duo koncertas
“Sustok Akimirka Žavinga!”
gegužės 21 d. 7 val. vak.
Pasaulio Lietuvių Centre

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/koncertas-vaikams-childrens-show/