Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos statutas

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos statutas (pdf)

Statutas
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga, sutrumpintai – ŠALFASS
Angliškai vadinama – Lithuanian Athletic Union of North America, Allied Member of Amateur Athletic Union of United States of America
ŠALFASS-gos veikimo plotas yra JAV-bės ir Kanada.
Tikslas – Organizuoti, jungti ir representuoti lietuvių sportinį gyvenimą.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/siaures-amerikos-lietuviu-fizinio-auklejimo-ir-sporto-sajungos-statutas/