X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune sekančią vasarą

kkisdAptartas pasirengimas X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms.

2016 m. spalio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko antrasis darbo grupės dėl X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. birželio 30 – liepos 2 d. Kaune, posėdis. Posėdyje buvo aptarti žaidynių organizavimo klausimai, patvirtinti žaidynių nuostatai ir preliminari renginio organizavimui reikalingų lėšų sąmata. Kūno kultūros ir sporto departamento strateginiame veiklos plane šių žaidynių organizavimui 2017 m. numatyta skirti 290 tūkst. eurų. Žaidynių atidarymui ir uždarymui lėšas skirs Kauno miesto savivaldybė.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir sporto metams paminėti ir yra Vyriausybės patvirtintos programos „Globali Lietuva“ dalis. Žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Posėdžio metu pažymėta, jog žaidynių tikslas – skatinti užsienio lietuvius per sportą tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas, taigi siekiama skatinti dalyvavimą ir bendruomeniškumą. Šios žaidynės yra mėgėjiškas renginys, kuriame, siekiant užtikrinti lygiavertę konkurenciją, varžytis galės tik neprofesionaliojo sporto atstovai. Iš viso numatoma rengti 19 sporto šakų varžybas.

Bendruosiuose žaidynių nuostatuose esminių pakeitimų, palyginus su IX žaidynėmis, nėra, išskyrus tai, kad įtraukti nauji punktai dėl dalyviams privalomo sveikatos draudimo ir registravimosi elektroninėje registracijos sistemoje, kuri bus patalpinta Lietuvos sporto federacijų sąjungos interneto svetainėje.

Atsižvelgiant į ankstesnę šių žaidynių organizavimo patirtį, planuojama, jog kitąmet kartu su Lietuvos sportininkais žaidynėse dalyvaus apie 3300 dalyvių.

Žaidynių metu planuojama surengti sporto konferenciją, skirtą Sporto metams pažymėti, į kurią bus pakviesti ir užsienio lietuviai.

Posėdžio metu buvo priimtas Druskininkų savivaldybės pateiktas siūlymas 2021 m. XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes organizuoti Druskininkuose, nes jis atitiko visus žaidynių organizavimo kriterijus. Šis klausimas dar bus aptariamas pasaulio lietuvių sporto forume.

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/x-osios-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidynes-kaune-sekancia-vasara/