XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes

Mielieji,

maloniai informuojame, kad prasidėjo užsienio lietuvių organizacijų, sporto klubų ir Lietuvos sporto organizacijų registracija į  2022 m. liepos 14–17 dienomis Druskininkuose vyksiančias XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Pirmines elektronines paraiškas dalyvauti žaidynėse organizacijų prašoma pateikti iki 2022 m. sausio 31 d. Galutinių vardinių elektroninių paraiškų bus laukiama iki 2022 m. gegužės 1 d.

Paraiškos formas galima rasti www.sportozaidynes.lt , o jas užpildžius reikia nusiųsti elektroniniu paštu zaidynes@lscentras.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad registruoti savo komandas į žaidynes gali tik organizacijos (individualios paraiškos nepriimamos).

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra mėgėjų sporto renginys, kuriame varžytis gali tik neprofesionaliojo sporto atstovai. Vasarą vyksiančiose žaidynėse numatoma surengti 27 sporto šakų varžybas, tarp kurių badmintonas, futbolas 7×7, golfas, jėgos trikovė, krepšinis, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, plaukimas, sportinė žūklė, tenisas, paplūdimio tinklinis, irklenčių sportas, petankė, ristynės ir kitos. Žaidynių metu taip pat vyks Pasaulio lietuvių sporto forumas, mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“.

X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyko 2017 metais Kaune. Jos sutraukė daugiau kaip 3,8 tūkst. dalyvių, iš jų – 1,2 tūkst. užsienyje gyvenančių tautiečių iš 25 valstybių. Šios žaidynės tarpukariu vadintos Lietuvos tautine olimpiada ir pirmą kartą surengtos 1938 metais Kaune. Paskui 40 metų žaidynės nevyko. 1978 metais žaidynės atgaivintos Toronte, vėliau vyko Čikagoje, Adelaidėje, o nuo 1991 metų rengiamos Lietuvoje.

Jūsų  –

Globalios Lietuvos departamentas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/xi-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidynes/